Welkom bij
Liv

Praktijk voor DofNA behandelingen, Readings
en metingen met de Lecher Antenne

In het Frontier Magazine staat in het maart/april nummer 19.2 een uitgebreid artikel over DofNA van Anne Troike.